Kedves Esélyegyenlőségi/Fogyatékossági Irodavezető, Referens Kolléga! 

A Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centruma az Emberi Erőforrás Minisztérium és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Társaság támogatásával megvalósuló „Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban és a társadalmi felelősségvállalás” című programjának keretében kérdőíves felmérést végez a hazai és a határon túli magyar felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi/fogyatékossági vezetői, referensei körében. 

A projekt általános célja a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének fejlesztése, az intézmények társadalmi felelősségvállalásának, eszközrendszerének és módszertanának feltáró értékelésén keresztül. Ezáltal hozzá kívánunk járulni a diplomás fogyatékos személyek lehetőségeinek javításához a munka világában. 

Programunk szempontjából bármely tagozaton fogyatékos hallgatónak számít az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

A projekt több elemből (tematikus konzultációk, konferencia) és empirikus felmérésből tevődik össze. Kérdőívünk a későbbi rendezvények és tapasztalatok disszeminációját szolgálja. 

Tisztelettel kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse egy reális helyzetkép kialakítását és a program szakmai megalapozását.

 

 

Intézményi adatok 

1.1


1.2


1.3Esélyegyenlőség/fogyatékossági iroda működik-e az intézménynél?

1.4Esélyegyenlőségi/fogyatékossági referens, koordinátor (munkatárs) alkalmazásban áll-e az intézménynél?

1.5

1.6

1.7Hallgatókra vonatkozó intézményi esélyegyenlőségi/fogyatékossági stratégia:

1.8

Az intézmény komplex (mozgás, látás, hallás stb.) akadálymentességének megítélése:

0%

100%1.9Rendelkezik-e akadálymentes kollégiummal az intézmény?

 


Hallgatók összetétele 

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

 Szolgáltatások biztosítása (ezeknél a kérdéseknél több válasz is bejelölhető) 

1.19 Irodai, referensi szolgáltatások


1.20


1.21 Karrier szolgáltatások


1.22


1.23 Mentálhigiéniás tanácsadás


1.24


1.25 Tanulás tanítása


1.26


 

Tanulmányok segítése célcsoportonként (ezeknél a kérdéseknél több válasz is bejelölhető) 

1.27 Látássérülteknek


1.28


1.29 Hallássérülteknek


1.30


1.31 Mozgássérülteknek


1.32


1.33 Kommunikációban gátoltaknak (dislexia, disgráfia, diskalkulia)


1.34


1.35 Egyéb fogyatékkal élő hallgatóknak


1.36


 

Eszközrendszer megléte (több válasz is jelölhető) 

1.37 Kérjük, válassza ki, mely eszközöket használja intézménye a fogyatékossággal élő hallgatók segítésére!


1.38


 
VÁLASZAIT KÖSZÖNJÜK!