Tisztelt Hallgató!

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtári hálózata szeretné megismerni legfontosabb célcsoportjának, az egyetemi hallgatóknak az igényeit, könyvtárhasználati szokásait.

Fontos a véleménye, hogy javítani tudjunk szolgáltatásaink színvonalán, kínálatunk sokszínűségén! Kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével!

Köszönjük!

1.1 Milyen munkarendben végzi tanulmányait?


1.2 Milyen képzési formában végzi tanulmányait?


1.3 Egyetemünk mely karán végez tanulmányokat?


1.4


2Könyvtárhasználat

2.1 A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtári hálózatának mely egységeit látogatja?


2.2

2.3Milyen gyakran vesz igénybe könyvtári szolgáltatást?

2.4 Mely szolgáltatásokat veszi igénybe?


2.5


2.6Milyen módon vesz igénybe/kér segítséget a könyvtárban?

3Mennyire elégedett a könyvtár....?

3.1

bútorzatával, berendezési tárgyaival?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.2

Az akadálymentes, könnyű közlekedéssel?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.3

a szabadpolcos állományban eligazító táblákkal?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.4

A könyvtári terek fényviszonyaival?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.5

A könyvtár tisztaságával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.6

A könyvtár informatikai felszereltségével?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.7

A wifi használhatóságával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.8


 
 
 
3.9

A könyvek választékával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.10

A könyvek fizikai állapotával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.11

A könyvek darabszámával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.12

A könyvek aktualitásával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.13

A friss megjelenésű könyvek könyvtári elérhetőségével?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.14

A könyvtárban elérhető folyóiratok választékával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.15

A friss tudományos szakirodalom elérhetőségével?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.16

Az elektronikus tartalmak (e-könyv, e-folyóirat, adatbázisok) választékával, összetételével?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.17


 
 
 
3.18

Az általános nyitvatartási idővel?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.19

A vizsgaidőszakban meghosszabbított nyitvatartásai idővel?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.20

A kölcsönzői szolgáltatásokkal?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.21

A kölcsönzési határidővel?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.22

A kiszolgálási idővel?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.23

A kölcsönözhető könyvek számával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.24

A késedelmi díj arányával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.25

Az elektronikus katalógus használhatóságával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.26

A "Chat a könyvtárossal" szolgáltatással?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.27

A szaktájékoztatással?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.28

A "Kérdezze a könyvtárost online" szolgáltatással

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.29

a raktári kiszolgálással?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.30

A könyvtári rendezvényekkel?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.31


 
 
 
3.32

A könyvtárosok segítőkészségével?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.33

A könyvtárosok hozzáállásával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.34

A segítőszemélyzet (portások, ruhatárosok, biztonsági szakemberek) munkájával?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.35

A panaszkezeléssel?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett3.36


4Kommunikáció

4.1Ismeri Ön könyvtáraink Facebook oldalait?

4.2 Az alábbiak közül melyeket ismeri?


4.3

Mennyire elégedett a könyvtáraink Facebook oldalaival?

Nagyon elégedetlen

Nagyon elégedett4.4Ismeri-e hírleveleinket? (Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Hírlevele és a Harsona hírlevelet.)

4.5 Mely csatornákon keresztül kap a könyvtárainkkal kapcsolatos híreket?


4.6


4.7


5Szolgáltatások

5.1Használ-e könyvtár által előfizetett adatbázisokat?

5.2


5.3Ismer tudományos adatbázisokat?

5.4Ismeri-e a http://www.lib.pte.hu/adatbazis oldalt, ahol összegyűjtve elérhetőek ezek az elektronikus tartalmak?

5.5Ismeri-e az adatbázisok otthoni elérésének lehetőségét? (Link)

5.6


6Igényfelmérés, imázs

6.1


6.2


6.3